o Pracowni i Zespole

 

OPEN architektura to zespół architektów z otwartą głową. Projektujemy z pasją i radością. W Polsce czasami w Afryce. Tworzymy pracownię, działającą na polu projektowania architektury, urbanistyki oraz wnętrz. Punktem wyjścia jest zawsze postawa otwartości wobec ludzi, idei i zmieniającej się, bywa nieoczekiwanie, rzeczywistości.

Dążymy do tego, aby nasze projekty charakteryzowały się jakością autorskich rozwiązań. Wierzymy, że posługując się współczesnymi środkami wyrazu w odpowiedzialny i autentyczny sposób, nowo powstająca architektura odnajdzie swoje miejsce we właściwym jej kontekście, odpowiadając na potrzeby przyszłości oraz tworząc dobre relacje z przeszłością.

Pracownia wyspecjalizowała się w trudnych i złożonych zadaniach projektowych. Zbudowaliśmy Zespół twórczych, kompetentnych architektów, podejmujących powierzane im zadania z rzetelnością i zaangażowaniem.

Portfolio OPEN architektura obejmuje swoim zakresem budownictwo mieszkaniowe, centra handlowe, usługowe, obiekty służby zdrowia, sanatoria, hotele, urzędy państwowe, obiekty użyteczności publicznej, projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych i inne.

Zdobyte doświadczenie, sprawne zarządzanie procesem projektowym, a także współpraca z renomowanymi specjalistami branżowymi pozwala świadczyć naszym Klientom obsługę w pełnym zakresie- począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Pracownia OPEN architektura wyłoniła się jako kontynuatorka powstałej w 2003 roku pracowni OPEN architekci.

Obecnie – jej stery dzierżą wspólnicy Daniel Mermer i Marcin Dzienisik, który dołączył do Zespołu doświadczenie projektowe wyniesione z wieloletniej współpracy ze Studiem Architektonicznym Atelier.

 

… 

Zrzut ekranu 2022-05-24 163631
Daniel Mermer
20210407_2217242
Marcin Dzienisik