Wspólnicy

Daniel Mermer   Tel: +48 515 272 151

d.mermer@openarchitektura.com

Marcin Dzienisik  Tel: +48 504 075 870

m.dzienisik@openarchitektura.com

Pracownia

ul. Mickiewicza 9 lok 6

01- 517 Warszawa

 MAPA

Tel: +48 22 645 88 40

Chcesz dołączyć do Open?

prosimy uprzejmie

o przesyłanie CV i Portfolio na adres mailowy:

 biuro@openarchitektura.com