ROK: 2020-21

INWESTOR: Prywatny

POWIERZCHNIA: 1700 m²

FAZA: projekt wykonawczy

Bogaty program budynku, w skład którego wchodzą między innymi część ekspozycyjna historii i rozwoju wyrobów ceramicznych na świecie, część badawczo- rozwojowa i pomieszczenia biurowe. Budynek otrzymał pozwolenie na budowę.