ROK: 2009

INWESTOR: Muzuem Narodowe w Szczecinie

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1200 m2

FAZA: projekt konkursowy

LOKALIZACJA: Szczecin

Centrum Dialogu „PRZEŁOMY” zaprojektowano jako parterowy budynek na planie dwóch prostokątów, mieszczących odpowiednio: część ekspozycji stałej wraz z salą konferencyjną oraz część zapleczową wraz z kawiarnią. Obie bryły spięte zostały przestrzenią ekspozycji czasowych, dostępną z Placu Solidarności jak i od strony kościoła. Czytelny podział na funkcje oraz asymetryczna lokalizacja wejść są bezpośrednio związane z proponowanym zagospodarowaniem Placu Solidarności, który został podzielony na obszary o różnych funkcjach i nastroju.

Budynek zlokalizowano we wschodniej części placu, respektując linie istniejących jak i nieistniejących już pierzei przedwojennych, definiując przestrzeń Placu Solidarności oraz placu Św. Piotra i Pawła. Elewacje budynku proponuje się wykonać z charakterystycznej dla miejsca ręcznie formowanej cegły klinkierowej i perforowanej blachy kortenowskiej, harmonijnie współgrającej z cegłą.