ROK: 2009

INWESTOR: Neinver Polska

POWIERZCHNIA: 23 077 m2

FAZA: projekt koncepcyjny

LOKALIZACJA: Warszawa

Projekt obejmował zespół budynków o funkcji hotelowo – konferencyjnej oraz centrum rozrywki, na terenie zabytkowych pozostałości fortu Tsche w Warszawie. Założono odbudowę profili form ziemnych, oraz lokalizację obiektów kubaturowych w miejscach niezachowanych elementów i urządzeń obronnych fortu. Taki zabieg konserwatorski pozostaje w zgodzie z kompozycją architektoniczną zabytkowego założenia i nie zakłóca ekspozycji elementów zabytkowych. Zaprojektowano budynki, o współczesnym detalu, tworzące swym układem fasad miejski charakter. Parahistoryczny charakter zabudowy osiągnięto poprzez wpisanie się w formę obiektów historycznych oraz zastosowanie masywnych ceglanych murów uzupełnionych elementami ze stali i szkła.