ROK: 2012

INWESTOR: Zdrojowa Invest

POWIERZCHNIA: 64’420 m²

FAZA: projekt konkursowy

LOKALIZACJA: Świnoujście

Założeniem konkursowym był projekt zespołu budynków hotelowych i apartamentowych przewidziany do realizacji w trzech etapach.

Etap pierwszy, 13 kondygnacyjny budynek, to hotel w standardzie 4 *, drugi –  8 kondygnacyjny, to hotel w standardzie 5*.Obydwa budynki zorganizowane zostały na jednej części podziemnej, skupiającej wspólne dla obu hoteli funkcje. W otoczeniu hoteli zorganizowano wspólne przestrzenie rekreacji i sportu. Trzeci etap inwestycji stanowią dwa czterokondygnacyjne budynki apartamentowe . Pomiędzy planowanymi etapami przewiduje się powstanie przestrzeni publicznej ogólnodostępnej w formie pasażu miejskiego prowadzącego na molo.

Generalną zasadą kształtowania formy obydwu budynków  jest pasmowy układ kondygnacji. Wyraziste pasy płyt balkonowych poprzecinano pasmami szkła. Te pozornie proste i spokojne elementy zestawiono względem siebie z przesunięciem, każda kolejna kondygnacji zsuwa się z kondygnacji położonej poniżej. Dla spotęgowania wrażenia dynamiki zastosowano różny wektor przesunięcia w każdym z hoteli, dodatkowo kierując je w przeciwnych kierunkach. Tak uformowane trzony budynków osadzono na solidnej 2 kondygnacyjnej bazie. W strefie przyziemia baza zawiera liczne szklane otwarcia, co sprzyja budowaniu relacji wnętrz  z otoczeniem.