ROK: 2015

INWESTOR: Warszawski Uniwersytet Medyczny

POWIERZCHNIA: 80’332 m²

FAZA: obiekt zrealizowany

LOKALIZACJA: Warszawa

NAGRODY: obiekt nagrodzono tytułem „Budowy Roku 2015” – Nagroda I Stopnia PZITB

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej budowy budynku szpitalnego, przeznaczonego dla dzieci z regionu mazowieckiego oraz całego kraju. Szpital łączyć będzie funkcję wysoko specjalistycznej placówki służby zdrowia, a także zaplecza dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 Zasadniczym celem autorów projektu było stworzenie obiektu harmonijnie wpisującego się w istniejącą zabudowę, podnoszącego standard otaczającej przestrzeni oraz stwarzającego sprzyjające warunki użytkownikom. Szpital przyjazny pacjentom, o czytelnym układzie przestrzennym, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu terenu.

Integralną część projektu stanowi opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej, które powstało we współpracy ze studiem brandingowym Diagram z Poznania. Celem opracowania było nie tylko zapewnienie łatwości identyfikacji przestrzeni i usprawnienie komunikacji, ale równie chęć wykreowania przyjaznego środowiska, z myślą o małych pacjentach i ich rodzicach.

Bryłę budynku zaprojektowano w układzie krzyżowo-grzebieniowym. Przeszklony hol główny, scalający swą przestrzenią wszystkie kondygnacje nadziemne, łączy jednocześnie krzyżujące się z nim skrzydła oddziałów szpitalnych. Oprócz funkcji komunikacyjnej, hol pełni również rolę przestrzeni wypoczynkowej dla pacjentów oraz ich rodziców.