ROK: 2012

INWESTOR: Uzdrowiska Polskie

POWIERZCHNIA: 9’734 m²

FAZA: projekt koncepcyjny

LOKALIZACJA: Konstancin- Jeziorna

Budynek zaprojektowano na planie trójramiennej gwiazdy o zmiennym kącie pomiędzy ramionami. Projektowany obiekt ma trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemną. Głównym założeniem było zaprojektowanie obiektu, który harmonijnie wpisze się w istniejącą zabudowę Konstancina oraz stworzy spokojną, przyjazną przestrzeń, sprzyjającą powrotowi do zdrowia pacjentów. Rozczłonkowana bryła szpitala nabiera lekkości, wtapiając się w gęsto zadrzewione otoczenie, znikając w tle rosnących tam sosen i klonów. Drewniane elementy i podziały elewacji, przy stosunkowo niedużym nakładzie finansowym, dają poczucie ciepła oraz wpisują się organicznie w leśny, konstanciński kontekst. Bryła dodatkowo oddziela południową część działki od strefy wejściowej i kreuje intymną, spokojną przestrzeń wypoczynku wśród zieleni parku.