Rok:

Inwestor: Province de Tanganyika Gouvernement Provincial Ville de Kalemie

Powierzchnia: 35 km2

Faza: projekt 2018-20

Lokalizacja: Kalemie, Demokratyczna Republika Konga, Afryka

 

PODSTAWOWE CELE OPRACOWANIA

– zidentyfikowanie przyczyn oraz plan naprawczy związany z dewastacją środowiska naturalnego/podnoszenie się lustra wody na wysokości Kalemie/

– propozycja rewitalizacji „starego” miasta a w szczególności usprawnienie komunikacji i poprawa warunków bytowych na wzgórzach

– analiza podstawowych potrzeb w kategoriach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz możliwości ich realizacji w ramach Nowego Kalemie

– wskazanie właściwego modelu miasta, uwzględniającego uwarunkowania społeczno-kulturowo-ekonomiczne obecnego i przyszłego Kalemie

ZIDENTYFIKOWANIE PRZYCZYN ORAZ PROGRAM NAPRAWCZY, ZWIĄZANY Z DEWASTACJĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Jak wspomniano wcześniej, miasto boryka się z bardzo poważnym problemem wynikającym z podnoszącego się lustra wody jeziora Tanganika na wysokości Kalemie. Woda niszczy zabudowania, pochłaniając w bardzo dużym tempie tereny przy ujściu rzeki Lukuga. Powodem jest zapychanie ujścia rzeki olbrzymią ilością mas ziemnych, spływających w porze deszczowej ze zdewastowanych wzgórz. Pozbawione roślinności umożliwiającej częściową retencję wód opadowych oraz zniszczenie dotychczasowej infrastruktury burzowej stwarza jeszcze jedno olbrzymie zagrożenie. Powolne osuwanie się wzgórz w stronę jeziora niesie ryzyko osuwisk w terenach bardzo intensywnie zabudowanych domami o bardzo niskiej jakości wykonania.