ROK: 2012

INWESTOR: Uniwersytet Alvara Aalto

POWIERZCHNIA : 37.597 m2

FAZA: projekt koncepcyjny

LOKALIZACJA: Otaniemi, Finlandia

Obszar objęty konkursem to przestrzeń bardzo wymagająca, pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym. Formując odpowiedź konkursową staraliśmy się sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez organizatorów jak i sąsiedztwu dzieł światowej architektury tworzonych przez znakomitych architektów. Szacunek do otoczenia i spuścizny architektonicznej postawiliśmy na równi z wymogami unikalności i innowacyjności całego kompleksu. Efektem finalnym naszych rozważań jest kompleksowy projekt składający się z następujących elementów: Budynku głównego, dwukondygnacyjnego placu centralnego, budynku Media Center Lume. Projekt ten w integralny sposób uzupełnia zabudowę Aalto University.

Całość kompozycji oparto na 2 osiach. Pierwsza to oś widokowa, wyznaczona śladem obecnej ulicy Otaniamentie z kulminacyjnym punktem w postaci Sali audytoryjnej dawnego budynku głównego. Druga oś wyznaczono jako oś komunikacyjną. Jej przebieg jest równoległy do przebiegu budynku biblioteki i łączy przestrzeń projektowanego placu centralnego z przyszłym terenem otwartym po ulicy Otaniamentie. Na tak wyznaczone osie naniesiono podstawowe elementy projektu.