Rok

Inwestor: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Faza: projekt konkursowy- wyróżnienie

 

LOKALIZACJA

Rozbudowywany Urząd Miasta Gorzowa zlokalizowany jest w budynku u zbiegu ulic Sikorskiego i Herberta. Narożna działka- dziś pusta w wyniku działań wojennych ma stanowić pole dla nowego budynku- łącznika z dawną siedzibą Milicji. Te trzy obiekty zgrupowane wokół wewnętrznego dziedzińca  stanowić mogą całościowy spójny kompleks Urzędu miasta.

Ich działanie wspiera zespół sal sesyjnych zlokalizowanych w odrębnej kubaturze przy ulicy Herberta.

FORMA

Przed projektantem postawiono niełatwe zadanie funkcjonalne w postaci połączenia nową strukturą dwóch zabytkowych budynków o odmiennej strukturze, posadowionych na innych rzędnych terenowych. Równie trudne było zadanie formalne polegające na znalezieniu współczesnej formy łączącej w sposób harmonijny dwa historyczne obiekty o różnych stylach architektonicznych, obdarzone bogactwem odmiennych w charakterze detali.

Budynki historyczne zostały połączone geometrią, która stara się uszanować uwarunkowania obydwu. Dzięki nietypowo ukształtowanej bryle zadaszenia połączono je skutecznie a zarazem nowocześnie.

Charakter nowo projektowanej architektury jest skromny i na wskroś neutralny. Nie stara się dominować nad zastanymi formami. Podziały na nowych elewacjach dopasowano do sąsiadujących budynków, tak by stały się współczesną interpretacją historycznych proporcji.

Główne wejście do obiektu zlokalizowano w przeszklonej fasadzie od strony ul. Sikorskiego nawiązując do wejść w istniejącym Urzędzie. Projektant założył, iż będzie to rozwiązanie najbardziej intuicyjne dla użytkowników Urzędu. Istniejącą sale obsługi połączono z nową obszerną salą wyposażoną w punk informacyjny, poczekalnię oraz przestrzeń dla dzieci. Siedziby poszczególnych wydziałów urzędu rozlokowano na piętrach starych i nowego budynku pozostawiając możliwość ewentualnego dostępu z istniejących wejść.

Sale sesyjne zostały zamknięte w prostej bryle, którą umieszczono na zamknięciu widokowym ulicy Obotryckiej. Parter tego budynku został celowo przekoszony by otworzyć zapraszająco nowy ciąg pieszy prowadzący w kierunku ul. Cichońskiego. Zabieg ten pozwolił również na stworzenie atrakcyjnego widoku dla osób idących w kierunku przeciwnym- do Katedry. W budynku umieszczono dwie mniejsze oraz jedną dużą salę z możliwością podziału oraz funkcjami uzupełniającymi.

Elewacje budynku nawiązują materiałowo i architektonicznie do nowo projektowanego budynku Urzędu Miasta. Są wykonane z identycznego systemu fasadowego i konsekwentnie kontynuują jego kolorystykę.

Zlokalizowanie sal w odrębnej kubaturze pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie tym budynkiem i lokowanie tu wydarzeń związanych z działalnością Urzędu, życiem miasta oraz w razie potrzeby- innych odrębnych instytucji. Dla wygody użytkowania istnieje możliwość powiązania obydwu budynków przeszklona kładką- łącznikiem przerzuconą nad ulicą Herberta.