ROK: 2009

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz

POWIERZCHNIA: 7 538 m2

FAZA: projekt koncepcyjny

LOKALIZACJA: Bydgoszcz

Za podstawowy cel rozwiązań przyjęto zaprojektowanie budynku o jednoznacznie współczesnych, eleganckich rozwiązaniach architektonicznych, tworzący czytelny symbol nowoczesności Bydgoszczy, jednocześnie harmonijne wpisany w istniejący kontekst architektoniczno-urbanistyczny.

W związku ze skalą i proporcjami istniejącej, historycznej zabudowy wokół rynku zdecydowano się na optyczne rozdrobnienie bryły projektowanego budynku poprzez zabiegi tektoniczne w kształtowaniu elewacji, zastosowanie różnorodnego detalu przy jednoczesnym zachowaniu integralności architektonicznej całego obiektu „zszytego” wspólnymi ramami. Zastosowano również wyraźny podział elewacji na partię przyziemia, części centralnej (dwie kondygnacje), oraz zwieńczenia.

Pomiędzy częścią muzealną i administracyjną, w poziomie parteru zlokalizowano przejście bramowe łączące rynek z projektowanym dziedzińcem wewnętrznym. Dziedziniec wewnętrzny zaprojektowano jako kontynuację rynku poprzez zastosowanie identycznych materiałów posadzkowych oraz rysunek nawiązujący do projektowanej płyty rynku. Na dziedzińcu zlokalizowano reprezentacyjny plac/podjazd.

Głównym celem aranżacji płyty Starego Rynku jest jej zdefiniowanie jako salonu miejskiego, miejsca pełniącego zarówno funkcje reprezentacyjne jak i będącego bazą i tłem dla różnych wydarzeń czasowych i sezonowych.