ROK: 2010

INWESTOR: Szpital Kliniczny im. Ks Anny Mazowieckiej

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 10 400 m2

FAZA: projekt konkursowy – druga nagroda

LOKALIZACJA: Warszawa

Konkurs polegał na opracowaniu koncepcji architektoniczno- budowlanej rozbudowy i modernizacji budynku szpitala klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Zdecydowano się na zastosowanie współczesnych środków wyrazu architektonicznego jak i współczesnych materiałów w celu wyraźnego zróżnicowania obiektów, dzięki czemu nie zatracono możliwości odczytania historycznych elementów kompozycji. Zastosowanie szkła o pewnym stopniu refleksyjności, jako skóry zewnętrznej nowoprojektowanych kubatur pozwala wydobyć zabytkowy charakter istniejącej elewacji przy jednoczesnym stworzeniu doskonałych warunków izolacyjności akustycznej.