ROK: 2012

INWESTOR: Uniwersytet Warszawski

POWIERZCHNIA: 4’429 m²

FAZA: projekt konkursowy

LOKALIZACJA: Chęciny

Tematem konkursu było opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, w województwie Świętokrzyskim.

Założeniem projektowym było stworzenie obiektu, który dopełniałby krajobraz Chęcin i okolic w sposób pozwalający na rozpoznanie granic działalności człowieka oraz udowodniał, że działalność ta może współistnieć z otoczeniem w sposób harmonijny. W projekcie zdecydowano się na zastosowanie prostych geometrycznych brył, skomponowanych w sposób logiczny, nie udających natury nie pozostawiających wątpliwości, że ich stwórcą jest człowiek przy jednoczesnym świadomym operowaniu skalą i kompozycją w sposób uniemożliwiający budynkom zdominowanie miejsca. Podstawowy materiał wykończeniowy – skorodowana stal, jest dowodem działalności człowieka jednak w żaden sposób nie odnosi się do jej czasu nadając budynkom racje bytu w miejscu gdzie stulecia mają przecież stosunkowo małe znaczenie.