ROK: 2020-21

INWESTOR: Prywatny

POWIERZCHNIA KAMPUSU: 12 ha

FAZA: projekt koncepcyjny

KAMPUS UNIWERSYTECKI W GEMENIE, DEMOKRETYCZNA REPUBLIKA KONGA

Gemena jest miastem w północno- zachodniej części Demokratycznej Republiki Konga w prowincji Równikowej Sud-Ubangi – jednej z najbiedniejszych w kraju.

Koncepcja uniwersytetu powstaje jako odpowiedź na ogromne braki w możliwościach kształcenia dla absolwentów szkół średnich, którzy z braku alternatyw kontynuują naukę w Wyższym Instytucie Pedagogicznym lub Wyższym Instytucie Techniki Medycznej. W projektowanym Uniwersytecie przewiduje się powstanie 4 wydziałów: Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Nowych technologii i Zarządzania, Wydział Zdrowia i Higieny Publicznej, Wydział Teologii i Transformacji Społecznej. Zostały one wsparte budynkami mediateki, zespołem sportowym, gastronomii i usług socjalnych. Zabudowaniom uniwersyteckim towarzyszy miasteczko studenckie zorganizowane wokół zielonego parku sportu. W jego obrębie znajdują się domy studenckie ale także rezydencje profesorów oraz hotel dla wykładowców gościnnych. .