ROK: 2011

INWESTOR: Uniwersytet Warszawski

POW.ZABUDOWY: 9216 m2

FAZA: projekt konkursowy – II nagroda

LOKALIZACJA: Warszawa

Podstawowym zadaniem pracy konkursowej była reorganizacja funkcji Budynku Audytoryjnego, przywracająca po części jego pierwotne przeznaczenie przy jednoczesnym dopasowaniu jej do oczekiwań Zamawiającego i współczesnych wymogów technicznych.

Zdecydowano się na wyraźne rozróżnienie historycznych elementów budynku od nowoprojektowanych. W tym celu elewacje oraz pozostawione ściany wewnętrzne odnowiono w sposób umożliwiający rozpoznanie „dawności” elementów. Zabytkowe schody, meble oraz drzwi zostały wykorzystane i eksponowane. Nowe elementy konstrukcyjne jak i wykończeniowe zostały dobrane tak by nie konkurować z elementami zabytkowymi.