ROK: 2009

INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa

POWIERZCHNIA : 140 000 m²

FAZA: projekt konkursowy- trzecia nagroda

LOKALIZACJA: Warszawa

Tematem konkursu było opracowanie projektu architektoniczno – urbanistycznego lewobrzeżnego bulwaru Wisły, na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie. Jednym z głównych problemów tego miejsca był brak atrakcyjnego zagospodarowania oraz Wisłostrada, skutecznie odcinająca swobodny dostęp do rzeki. W projekcie zdecydowano się powiązać organicznie bulwar Wisły z miastem, umożliwiając swobodną, bezkolizyjną komunikację pomiędzy Starym Miastem, Podzamczem i Powiślem. Dodatkowo zapewniono atrakcyjne zagospodarowanie brzegu rzeki będące magnesem dla mieszkańców oraz turystów. W projekcie założono adaptację istniejących przejść podziemnych w rejonie Podzamcza, wykonanie dodatkowego przejścia pod Wisłostradą i tarasu widokowego. Dodatkowo zlokalizowano nowe przystanki komunikacji miejskiej na moście Śląsko- oraz lokalizację przejścia dla pieszych na wylocie ul. Nowy Zjazd.