ROK: 2011

INWESTOR: Urząd Miasta Warszawa

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 19183,2 m2

FAZA: projekt konkursowy

LOKALIZACJA: Warszawa

Konkurs polegał na opracowaniu koncepcji architektoniczno – budowlanej kompleksu przedszkolno – szkolnego w Warszawskim Wilanowie. Podstawowym celem było zaprojektowanie obiektów, które z jednej strony będą spełniać oczekiwania zamożnej społeczności, zamieszkującej tę część Wilanowa, a z drugiej harmonijnie wpiszą się w istniejący ekosystem.

W propozycji konkursowej zdecydowano się na odejście od układu pierzejowego, charakterystycznego dla tej okolicy. Zaprojektowano obiekty swobodnie usytuowane na działce, wpisane w przyrodę, z wyraźnymi placami, terenami rekreacyjnymi. Budynki rozwiązano w sposób umożliwiający łatwą identyfikację użytkowników z przestrzenią poprzez zastosowanie klarownego i logicznego podziału funkcjonalnego. W zamierzeniu projektantów budynki poprzez swą jakość architektoniczną mają stać się wyróżniającym się obiektem o wyraźnie zdefiniowanej formie współgrającej z funkcją obiektu użyteczności publicznej