ROK: 2019

POW.TERENU: 225968 m2

POW.ZABUDOWY: 9216 m2

POW.UTWARDZONA: 49076,33 m2

PBC: 176891,67 m2

1. Podstawowe założenia funkcjonalno-kompozycyjne
Po badaniach terenowych oraz analizie materiałów konkursowych uznaliśmy, że chcemy w minimalny sposób ingerować w istniejącą
przyrodę oraz rzeźbę terenu. Nieco przypadkowe uformowanie terenu oraz dzika roślinność stworzyła miejsce o niecodziennym dla
Warszawy pagórkowatym krajobrazie a pionierska roślinność jest niemalże charakterystyczna dla ścisłego rezerwatu przyrody.
Niektóre fragmenty to łąki z kępami drzew co jest doskonałą bazą pod park rekreacyjny. Najgęściej zadrzewione miejsca wymagają
niewielkich zabiegów by uzyskać pełnowartościowy las w środku miasta. Największej ingerencji wymaga teren praktycznie pozbawiony
zieleni, na którym obecnie znajdują się warsztaty, składy budowlane, stacja paliw. Jest wymarzonym miejscem na lokalizację
wielofunkcyjnego Parku Społecznego.
Podzieliliśmy teren inwestycji na następujące obszary:
A. Kopiec Powstania
B. Park rekreacyjny
C. Park społeczny
D. Las miejski
E. Bulwar parkowy