ROK: 2014

INWESTOR: Szpital Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej

FAZA: projekt koncepcyjny

LOKALIZACJA: Warszawa

Jedna z największych wartości kompleksu Szpitala Wolskiego (d. Szpitala Żydowskiego) jest unikatowy parkowy charakter założenia. Niewielkie pawilony, ich wzajemne relacje, światło i zieleń pomiędzy nimi wymagają szczególnej uwagi i ochrony. Budynki zostały tu rozplanowane tak by sobie wzajemnie nie wchodzić w drogę.
Projektowany obiekt stanowi wypełnienie luki powstałej na skutek rozebrania Pawilonu nr 9. Założony przez Zamawiającego bogaty program użytkowy oraz wymóg zaprojektowania budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych powoduje, ze jego powierzchnia zabudowy a co za tym idzie sposób wypełnienia „luki” po
Pawilonie nr 9 musi być wymyślony od nowa.
Istotą naszego projektu jest zachowanie wartości wymienionych powyżej poprzez zachowanie „oddechu” pomiędzy pawilonami oraz wprowadzenie nowej, współczesnej architektury nawiązującej dialog lecz nie dyskusję z sąsiadami.