ROK: 2012

INWESTOR: Gmina Miasta Kołobrzeg

POWIERZCHNIA:

FAZA: projekt koncepcyjny

LOKALIZACJA: Kołobrzeg

Podstawowym celem koncepcji jest kolejny etap odbudowy Starego Miasta polegający na nadaniu rynkowi właściwej formy i przywróceniu należnej pozycji budynkowi Muzeum (dawny Ratusz), odtworzeniu historycznych pierzei ulic: Katedralnej, Armii Krajowej, Dubois oraz na interwencjach urbanistycznych służących nadaniu odpowiedniego charakteru tej części miasta.